Funcions

 

La funció de l’ELIC consisteix a assessorar, donar suport i orientar el professorat en:

  • inclusió i atenció a la diversitat cultural i social
  • prevenció de situacions de risc
  • promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana
  • interculturalitat, convivència i cohesió social
  • processos d’aprenentatge: metodologies, recursos i pràctiques inclusives