COHESIÓ SOCIAL

 diversitat2

 

 

 

 

 

Què podem fer des de l’escola per afavorir la cohesió social?

Com equilibrar la desigualtat entre els nostres alumnes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOCAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Els docents estem acostumats a parlar i sentir parlar de famílies desestructurades; famílies en les quals els progenitors  no tenen present la importància d’arribar a acords que 

SUPORTS I RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ. CENTRES DE PRIMÀRIA

SUPORTS I RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ. CENTRES DE SECUNDÀRIA

 

 

 

 

 

LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

 MODELS DE DOCUMENTS

DOCUMENTS BILINGÜES

 

 

 

 

L’ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA EDUCATIVA

MODELS DE PI