Aprendre a llegir

 

 APRENENTATGE INICIAL

 

  • Quines fases podem identificar en el procés d’aprenentatge inicial de la lectura?

El procés d’aprenentatge: fases d’aprenentatge de la lectur

  •  Procediments implicats en l’adquisició del codi escrit.

 Les habilitats de descodificació: aprendre a llegir en un sistema alfabètic

  • Què és llegir?

Quins són els diferents nivells de comprensió que es poden produir?

Quin és el procés d’interacció entre el lector i el text?

Quins són els objectius i propòsits de lectura?

Quins processos cognitius s’hi impliquen?

Com es controlen?

Les habilitats de comprensió: Llegir: un procès complex

  • Les estratègies en el procés lector

Les habilitats de comprensió: L’ensenyament de les estratègies de comprensió

  • El paper del mestre

Orientacions per a la planificació d’activitats

EL LECTOR ESTRATÈGIC

 Recordem les consideracions de Felipe Zayas respecte a l’ensenyament d’estratègies de lectura:

 

El lector competent fa servir estratègies de lectura.

L’aprenentatge d’estratègies requereix considerar la lectura com una pràctica social.

Ensenyar les estratègies de lectura implica acompanyar el lector i ensenyar-lo a ser conscient i autònom.

Així, el lector, que té un objectiu de lectura, interactua estratègicament amb el text  revisant i comprovant si obté el seu propòsit,

 Quines estratègies fa servir el lector per comprendre un text?

slide-11-638

FER CONNEXIONS

 FER PREGUNTES

FER HIPÒTESIS

IMAGINAR

 DIFERENCIAR FETS D’OPINIONS

SELECCIONAR

REVISAR

AVALUAR

INFERIR O DEDUIR

GENERALITZAR

REORGANITZAR

INTEGRAR